Представник Центра за социјални рад Пожаревац је данас активно учествовао на обележавању Дана заједнице, које је Организовало УРБО (Удружење Рома Браничевског округа), у оквиру пројекта који финансира СОДИ-Немачка организација из Берлина. Назив пројекта је “Поспешивање сарадње јавних институција са маргинализованим категоријама становништва ради боље интеграције Рома у јавном животу локалне заједнице”.
На састанку су грађани добили важне информације од представника институција, пре свега Центра за социјални рад Пожаревац, Црвеног Крста као и Националне службе за запошљавање, што је било врло корисно за све представнике Ромске заједнице са територије Браничевског округа.