Данас је, у организацији Центра за социјални рад Пожаревац, у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Ћуприја, одржана још једна обука за хранитеље у вези ургентног хранитељства и свега што ова деликантна улога подразумева. Надамо се да ће нова знања и вештине допринети ширењу мреже хранитеља заинтересованих за смештај деце, пре свега, али и осталих лица којима је у различитим ургентним ситуацијама неопходно измештање из биолошке породице (злостављање, насиље у породици, грубо занемаривање родитељских права и сл)