На седници Скупштине Града Пожаревца одржаној 15.05.2023 године, једногласно је усвојен Извештај о раду Центра за социјални рад Пожаревац за 2022. годину са финансијским показатељима. Захваљујемо Председнику Скупштине и одборницима.