Екстерна супервизијска посета Републичног Завода за социјалну заштиту одржана 23.05.2024 године. Захваљујемо на смерницама и моделима оперативних планова везано за заштиту деце.