Дана 01.02.2023 године Директорка и Руководилац Интерног тима су учествовале на округлом столу под називом “Заштита жртава насиља у породици и препоруке за њено унапређење” у организацији Виктимолошког друштва Србије. Ово је била идеална прилика да се са колегама из тужилаштава, полиције и других центара на нивоу региона, размене идеје, предлози и препоруке везано за унапређење одговора на насиље у породици, као и изазови са којима се суочавамо, јер по подацима Републичког тужилаштва из 2021 године, чак трећина жртава из Републике Србије се позива на састанке Групе за координацију и сарадњу Пожаревац. Овај податак говори о високом степену сарадње, посвећености и праћења методолошких оквира за квалитетну заштиту жртава, и то од стране свих актера на локалном нивоу, а доказ тога је и постепено смањивање броја пријава за насиље у породици.