Град Пожаревац потписао је данас Меморандум о сарадњи у оквиру пројекта „Партнерство за праведно квалитетно образовање“ са Центром за интерактивну педагогију у сарадњи са Дечијом фондацијом Pestaloci из Швајцарске уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Партнери на пројекту су локална самоуправа и основне школе “Свети Сава”, “Доситеј Обрадовић” и “Вук Караџић”. Кроз партнерства на националном и локалном нивоу тежи се пружању интегрисане подршке деци и породицима, обезбеђивању размени знања, искуства, добре праксе, као и придавању важности социјалној и образовној инкузији, посебно деци из осетљивих друштвених група. У том смислу је у овај пројекат укључен и Центар за социјални рад Пожаревац, те се надамо да ћемо у наредном периоду допринети унапређивању образовања, уписних политика, јачању капацитета управа, компетенцији запослених као и компетенцији родитеља.