У просторијама Културно-спортског центра у Костолцу је дана 15.09.2022. одржан састанак тима у оквиру програма ROMACTED, који је производ сарадње Савета Европе, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Општине Костолац за период од 2021-2024.
Састанку је присуствовао представник Центра за социјални рад Пожаревац, Канцеларије у Костолцу.
На састанку је представљен акциони план сачињен у сарадњи са партнерским институцијама, међу којима су осим Центра за социјални рад Пожаревац укључени и Мационална служба за запошљавање, Дом здравља Костолац, представници локалне самоуправе, као и удружења грађана са територије ГО Костолац, која су усмерена на рад са ромским породицама.
У оквиру акционог плана представљено је 14 приоритета за рад за наредни период, као и предвиђене активности, очекивани резултати, усаглашеност са постојећим усвојеним документима, партнери на реализацији активности, рокови као и извори финансирања наведених активности.