Дана 11.06.2024 у ЦСР Пожаревац, одржан је састанак директора са сарадницима са нивоа Браничевског округа са Директором и представницима Центра за породични смештај и усвојење Ћуприја. Договорени су даљи кораци у кампањи коју спроводи надлежно министарство а тичу се задовољавања потреба за све већим бројем хранитељских породица. Напомињемо да је број деце на смештају само на нивоу ЦСР Пожаревац за последњих годину дана увећан за скоро 40 процената, те да је потреба за овим видом заштите све већа. У циљу кампање, израђени су флајери и постери, а у плану су и трибине као и свакодневна комуникација са грађанима који желе да се баве овим хуманим и племенитим занимањем, а за информације су им наша врата увек отворена.