Правда по мери детета

У Крагујевцу се у периоду 09-10.11.2021 године одржава тренинг за обуку професионалаца “Правосуђе по мери детета”. Циљ је континуирани развој и имплементација овог, кључног стандарда, да би деци која су у контакту са правосудним системом у ситуацијама, које су по својој природи врло непријатне и тешке (деца жртве трговине људима, сексуалних деликата, различитих криминалних активности итд) омогућило остваривање њиховог најбољег интереса и поштовање права.
Велика захвалност Астри на омогућавању ове бесплатне обуке за професионалце у систему: судије, тужиоце, полицију, центре за социјални рад и невладин сектор.