У Врднику је 27. и 28.12.2021. год. одржан радни састанак у организацији Асоцијације Дуга и ТОЦ-а, са темом стандардизације нове услуге у систему социјалне и здравствене заштите под радним називом “Теренски сарадник”. Састанку су присуствовали Помоћница Министара Сектора за социјалну заштиту, Шеф Одсека за системска питања, инспектори и саветници, Директорка Коморе социјалне заштите, представници Министарства здравља, ГИЗ-а и УНДП-а и невладиних организација које су ову услугу и иницирале. У питању је превентивни метод рада на терену који би омогућио досезање група у високом ризику (од насиља, проблема са законом, суицида, сиромаштва, напуштања школовања, инфицирања ХИВ-ом, као и осталим ризицима по себе и друштво). Успостављањем стандарда ове тријажне, социјалне или социјално-здравствене услуге, умногоме би се спречили не само ови ризици, већ и оптерећење које постојећи систем социјалне заштите има када ове ситуације треба хитно решавати, а последице по појединце, породице па и локалне заједнице могу бити несагледиве.