Седница Скупштине удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије. Поред осталог, прилика да се у оквиру ове кровне организације разговара о положају установа, надлежностима, ситуацији у медијима и осталим актуелним појавама и изазовима, које се пред систем свакодневно постављају.