Протеклог викенда је на Сребрном језеру, одржана седница Управног одбора Удружења стручних радника социјалне заштите Србије на којој је спроведена евалуација важеће Стратегије развоја и утврђивање приоритетних стратешких праваца и циљева у периоду 2021-2025. Седници је присуствовала и Директорка ЦСР Пожаревац у својству Председнице овогодишње Комисије за доделу Републичких награда за допринос у унапређењу социјалне заштите у Републици Србији. Седница је протекла у врло конструктивној атмосфери и верујемо да ће закључци ући у основ нових стратешких праваца и активности које ће се предузимати у наредном периоду.