На данас одржаној седници Скупштине, усвојен је Извештај о раду Центра за социјални рад Пожаревац са финансијским показатељима, за 2021 годину.