На јуче одржаној Седници Скупштине Града Пожаревца, усвојен је Извештај о раду Центра за социјални рад Пожаревац за 2020-ту годину са финансијским показатељима.
Општа је оцена да је установа претходни, веома изазовни период узрокован пандемијом, флесксибилном организацијом рада, изласком у сусрет потребама корисника, те подршком локалне самоуправе и надлежног миинистарства, са успехом окончала и удовољила захтевима грађана, у оквиру могућности којима располаже. Центар је на евиденцији током 2020-те године имао укупно 6.852 активна корисника што је више за око 800 у односу на претходну годину. Установа пружа услуге и учествује у 198 различитих врста поступака у области јавних овлашћења и Одлуке о правима грађана у социјалној заштити, у оквиру које посебно издвајамо подршку локалне самоуправе у функционисању и високим стандардима дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју (који користи 30-торо корисника) и материјалну подршку грађанима, где је буџет само током претходне године увећан за 4.000.000 дин. Ово је Град Пожаревац сврстало у ред LS са највишим давањима у овој области (укупно 16.000.000 за социјална давања-једнократне помоћи, трошкове сахрана, здравствену заштиту најугроженијих итд). Захваљујемо свима и верујемо да ћемо и у наредном периоду оправдати поверење грађана и одборника Скупштине Града Пожаревца.