На седници Скупштине Града Пожаревца, усвојен Програм рада и План развоја Центра за социјални рад Пожаревац са финасијским показатељима, за 2022. годину.