Управо је, на седници Скупштине Града Пожаревца, усвојен Програм рада и План развоја Центра за социјални рад Пожаревац за 2021 годину