Након поечтних тешкоћа узрокованих техничким проблемима, Центар за социјални рад Пожаревац је за релативно кратко време успео да реши 99,9 процената нотификација из регистра Социјална карта и драстично повећа коришћење овог важног инструмента у управно правним поступцима који се пред овим органом воде. То практично значи уређенију и праведнију расподелу материјалних давања коју држава обезбеђује знатним новчаним средствима ка угроженим групама (корисници сталне новчане помоћи, смештаја, једнократних помоћи, права на бесплатан вртић, дечије додатке и сл). Ова посвећеност стручних радника Центра је препозната на састанку са Министром, г-дином Селаковићем одржаном 3.3.2023 године и похваљени смо са још 5 центара као огледни пример у овој области. Надамо се да ћемо и остале задатке који се пред установе постављају у смислу новог оперативног система СОЗИС, такође у наредном периоду савладати и тиме допринети уређењу система социјалне заштите и напорима државе у овом смеру, као и лакшем и оперативнијем раду запослених.