Честитамо Међународни дан социјалног рада, који се ове године обележава темом под називом “Ко-изградња новог еко-социјалног света: да нико не буде изостављен”