18 година рада Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
02.јуна 2003. године Центар за дневни боравак по први пут је отворио своја врата за кориснике услуге дневног боравка. Од тада па до данас услугу дневног боравка користило је 50-торо деце и младих са сметњама у развоју.
Потреба за услугом дневног боравка деце и омладине ометене у развоју појавила се знатно раније од датума почетка и рада самог боравка. Родитељи деце са сметњама у развоју у више наврата годинама уназад (пре 2002. год.) подносили су иницијативу у којој су јасно исказали жељу за постојањем овакве услуге у граду Пожаревцу. Тек 2001. године Скупштина општине Пожаревац на седници од 30. марта, доноси Решење у којем се Центру за социјални рад у Пожаревцу додељује на привремено коришћење просторије у објектима Старе касарне 9. пука у ул. Моше Пијаде бб, са површином од 346 м2 и припадајућим простором дворишта од 4,7 ари. У циљу пружања помоћи тада Министарству за социјална питања Републике Србије, Општини Пожаревац и Центру за социјални рад како би се обезбедили бољи услови за децу и омладину ометену у развоју СДЦ (Швајцарска дирекција за развој и сарадњу) потписује Споразум о реализацији пројекта Цента за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 04.09.2002.год. Пројекат је реализован уз активно учешће УНИЦЕФ-а који је био задужен за дефинисање неопходних захтева за финализацију изградње објекта и постављање програма и плана активности у дневном центру. Постављени пројектни задаци успешно су реализовани до маја месеца 2003. год., те је боравак отпочео са радом 02.06. 2003. године, а свечано отворен је 07. септембра 2003. године.
На овом 18-огодишњем путу у жељи и намери да својим корисницима пружи услугу највишег стандарда, сусретали смо се са различитим изазовима, што је дало резултата јер је: обезбеђен организован превоз корисника, организоване су вишедневне екскурзије корисника, остварена је сарадња са свим релевантним установама из система културе, спорта и образовања на територији Града Пожаревца, обезбеђено је учешће наших корисника у јавним манифестацијама и догађањима у граду и шире, успостављена је сарадња са невладиним организацијама, успостављена је сарадња са другим установама које пружају услугу дневног боравка на територији Републике Србије….
Сви наши напори да услугу учинимо што квалитетнијом довели су до тога да је 05.априла 2016.г., Центар за дневни боравак постао лиценцирани пружалац услуге дневни боравак Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а за капацитет од 30 корисника.
Пуних осамнаест година Центар за дневни боравак успешно функционише у окриљу Центра за социјални рад као његова посебна организациона јединица, а захваљујући изузетној сарадњи са оснивачем ( Град Пожаревац) Центар за дневни боравак врло често је подржан и донацијама од стране предузећа као и удружења и појединаца.
На овај дан, дан наше свечаности, упућујемо захвалност локалној самоуправи која је омогућила да достигнемо највише стандарде у овој области, кроз обезбеђивање адекватног простора и 14-торо упошљених радника, као и проширење услуга (сензорна соба и сл) , затим свима који су били наши партнери, сарадници, донатори, финансијери, стручни консултанти, преносиоци идеја и знања, свим људима који су нам помогли да наше идеје о квалитетном раду са корисницима постану и наша стварност. Излазећи у сусрет родитељима корисницима услуге, партиципација је минимална и износи 2.200 динара месечно, уз обезбеђивање превоза свих корисника, што улази у цену услуге.
У наредном периоду ћемо се потрудити да наставимо своју мисију, проширимо делатност и на одрасле кориснике услуге, за шта смо добили лиценцу надлежног министарства, и простор а у складу са корацима које је оснивач већ предузео и који се односе на идејно решење и проширење простора у ул Моше Пијаде који би користили наши одрасли корисници.