Центар за социјални рад Пожаревац

Спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима

Центар за социјални рад Пожаревац

Доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици

Центар за социјални рад Пожаревац

Спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља

Центар за социјални рад Пожаревац

Врши попис и процену имовине лица под старатељством

Центар за социјални рад Пожаревац

Подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу

Центар за социјални рад Пожаревац

Стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза

Центар за социјални рад Пожаревац

Доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета

Add your custom tagline here.

Последње вести

Састанак др Вере Деспотовић са члановима тима

Састанак супервизорке Саветовалишта за брак и породицу у Пожаревцу, др Вере Деспотовић са члановима тима који пилотира ову значајну саветовно -терапијску услугу,...
0
Прочитај више...

Донирање душека и кревета материјално угроженим корисницима услуга

Центар за социјални рад Пожаревац, у складу са својим хуманистичким и домаћинским односом према људима, породицама и имовини установе, наставља своју мисију,...
0
Прочитај више...

Честитамо Међународни дан социјалног рада

Честитамо Међународни дан социјалног рада, са вером да, посебно у овим изазовним временима, оно што је у основи ове хумане делатности-милосрђе, помоћ сиромашнима и...
0
Прочитај више...
Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 22:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:30

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/223-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00