Uncategorized

Санирање просторија у Одељењу за услуге

Уз разумевање изузетно лошег стања у коме се налазио, и финансијску подршку Града Пожаревца, завршили смо процес санирања влаге у једном од четири наша објекта у ул. Братства јединства бр.2. Уграђена је изолација, окречен простор, саниран део крова и постављени нови подови у канцеларијама на око 120 квадратних метара. Овај простор је, поред тога, намењен развоју услуга у заједници.

0
Read More

Прва у низу обука

У оквиру пројекта који реализујемо са партнерима из НГО “Аmity” отпочели смо са низом обука верификованих при Комори социјалне заштите за већи број стручних радника Центра за социјални рад Пожаревац. Захваљујемо сарадницима на упошљавању једног водитеља случаја и радујемо се даљем развоју компетенци запослених. Amity – Снага пријатељства

0
Read More

Нови јавни радови

Уз помоћ средстава Националне службе за запошљавање у укупном износу од 404.612,52 дин, настављамо процес започет током 2017-те године који се односи на законску обавезу центара за социјални рад у делу евидентирања и излучивања обимне архивске грађе настале у периоду од 1962-2018 године. Програм под називом “Уношење у информациони систем, излучивање и евидентирање у Архивској књизи података о корисницима” у наредним месецима спроводиће особе са инвалидитетом које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, чиме ћемо поред корисности за установу,…

0
Read More

Лиценцирање дневног боравка

Након више месеци успостављања неопходних стандарда, Центар за социјални рад Пожаревац је добио лиценцу за пружање услуге дневног боравка за децу, младе и одрасле са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама. Поред проширења постојеће корисничке групе, ово је потврда да смо испунили инфраструктурне, организационе и кадровске услове за пружање ове услуге. Такође смо испунили стандарде којим се утврђују вредносне, квантитативне и квалитативне димензије стручних поступака. Са задовољством настављамо не само да пружамо, већ и даље развијамо ову услугу. Више детаља на…

0
Read More

Потписивање споразума о сарадњи у оквиру пројекта “Подршка локалној интеграцији интерно насељених лица и избеглица из бивше Југославије”

У петак, 30-тог марта смо имали част да са још 9 центара за социјални рад, потпишемо Споразум о сарадњи у оквиру Пројекта „Подршка локалној интеграцији интерно расељених лица и избеглица из бивше Југославије“, који НГО Амитy реализује под покровитељством УНХЦР-а, и уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. На овај начин се наставила наша 15 година дуга и успешна сарадња са овом организацијом, а посебно је задовољство што ће поред помоћи лицима из поменутих угрожених група, наша установа…

0
Read More

Значај чула, сензорна интеграција, искуста и планови…

И данас радно у боравку… Чула су база нашег функционисања, наши прозори у свет, преко којих добијамо информације кључне за развој и учење. Како деца са сметњама у развоју нису у могућности да уче спонтано, на основу укључивања у свакодневне активности и игру, неопходно је помоћи им кроз креирање активности – како би се обезбедила неопходна стимулација и подстакло развијање вештина у свим областима развоја (когнитивна, социо-емоционална, моторна, говорно-језичка). Циљ семинара је да се укаже на значај чула и процеса…

0
Read More
Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 07:00 – 22:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 08:30 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/223-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00