Uncategorized

Нови јавни радови

Уз помоћ средстава Националне службе за запошљавање у укупном износу од 404.612,52 дин, настављамо процес започет током 2017-те године који се односи на законску обавезу центара за социјални рад у делу евидентирања и излучивања обимне архивске грађе настале у периоду од 1962-2018 године. Програм под називом “Уношење у информациони систем, излучивање и евидентирање у Архивској књизи података о корисницима” у наредним месецима спроводиће особе са инвалидитетом које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, чиме ћемо поред корисности за установу,…

0
Read More

Лиценцирање дневног боравка

Након више месеци успостављања неопходних стандарда, Центар за социјални рад Пожаревац је добио лиценцу за пружање услуге дневног боравка за децу, младе и одрасле са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама. Поред проширења постојеће корисничке групе, ово је потврда да смо испунили инфраструктурне, организационе и кадровске услове за пружање ове услуге. Такође смо испунили стандарде којим се утврђују вредносне, квантитативне и квалитативне димензије стручних поступака. Са задовољством настављамо не само да пружамо, већ и даље развијамо ову услугу. Више детаља на…

0
Read More

Потписивање споразума о сарадњи у оквиру пројекта “Подршка локалној интеграцији интерно насељених лица и избеглица из бивше Југославије”

У петак, 30-тог марта смо имали част да са још 9 центара за социјални рад, потпишемо Споразум о сарадњи у оквиру Пројекта „Подршка локалној интеграцији интерно расељених лица и избеглица из бивше Југославије“, који НГО Амитy реализује под покровитељством УНХЦР-а, и уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. На овај начин се наставила наша 15 година дуга и успешна сарадња са овом организацијом, а посебно је задовољство што ће поред помоћи лицима из поменутих угрожених група, наша установа…

0
Read More

Значај чула, сензорна интеграција, искуста и планови…

И данас радно у боравку… Чула су база нашег функционисања, наши прозори у свет, преко којих добијамо информације кључне за развој и учење. Како деца са сметњама у развоју нису у могућности да уче спонтано, на основу укључивања у свакодневне активности и игру, неопходно је помоћи им кроз креирање активности – како би се обезбедила неопходна стимулација и подстакло развијање вештина у свим областима развоја (когнитивна, социо-емоционална, моторна, говорно-језичка). Циљ семинара је да се укаже на значај чула и процеса…

0
Read More
Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 07:00 – 22:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 08:30 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/223-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00