Uncategorized

Peer to peer радионица за инклузију рома

У организацији Сталне конференције градова и опстина, у Београду је 15. и 16. новембра одржана “Peer to peer радионица за чланове Мобилног тима за инклузију Рома”. Радионици су присутвовали члан Мобилног тима од стране ЦСР Пожаревац као и Координатор Канцеларије ЦСР Пожаревац у Костолцу са осталим члановима Мобилног тима града Пожаревца. Тема је била реализација, мониторинг и евалуација Оперативних планова, мобилизавија на локалном нивоу, као и феномен трговине људима-рано препознавање и механизми. Радионицу је водила Ивана Копривица, испред СКГО.

0
Read More

Спречавање и искорењивање фемицида у Србији

У Београду је данас одржана конференција “Спречавање и искорењивање фемицида у Србији”, под покровитељством УН Women и Делегације ЕУ у Србији. Истраживање “ Друштвени и институционални одговори на фемицид у Србији” су презентовале ауторке, еминентне научнице у овој области а општи закљчци су, да је неопходно осигурати да жене имају једнак приступ правди, да је потребно унапредити званичне статистике у овој области, унапредити положај оштећених, унапредити методологију форензичког третмана, ојачати капацитете институција итд. 2018-те године убијено је, у Србији 34…

0
Read More

Поступци са иностраним елементом

У Београду је 07.11.2019 одржана обука “Центар за социјални рад у поступцима са иностраним елементом“ у организацији Коморе социјалне заштите РС, а са предавачем Зораном Миросављевићем који има дугогодишње искуство у овој области. Ова обука је фокусирана на процедире у поступању ради остваривања алиментационих потраживања, сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права, Министарством финансија, Министарством правде, као и поступањима Центра за социјални рад у вршењу родитељског права са иностарним елемнтом. Радило се на више примера из праксе. Захваљујемо организаторима…

0
Read More

Састанак са представником Асоцијације Дуга

У току је састанак са представником Асоцијације Дуга поводом коментара на стандарде безбедносног плана а у оквиру пројекта који је подржан од стране Мисије ОЕБС-а. Посебно смо поносни на наш ауторски тим који је учествовао у његовој изради, јер је документ током пилотирања у 20-так центара за социјални рад широм Србије, од стране колега-практичара, оцењен као врло користан и квалитетан.

0
Read More

Унапређење људских ресурса

У Београду је у току међународна конференција “ Унапређење људских ресурса у систему социјалне и дечије заштите” у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког Завода за социјалну заштиту и УНИЦЕФ-а. Размена искустава представника различитих институција у земљи, региону и шире, доприноси усклађивању функција, компетенција и квалификација целокупних људских ресурса у социјалној заштити. Између осталог, позив на акцију подразумева разуман обим посла и броја случајева ради обезбеђивања оптималне делотворности и он подразумева не више од 10-20 клијената,…

0
Read More

Обележавање Европског дана борбе против трговине људима

Тим за борбу против трговине људима Града Пожаревца је данас овележио Европски дан борбе против трговине људима и то у просторијама ТШДУ “Никола Тесла” у Костолцу. Предавачи на трибини су били представници Полицијске управе, Црвеног крста у Пожаревцу, Саветовалишта за младе Дома здравља, представници локалне самоуправе у Костолцу, представници ромских организација, Комисије за испитивање поступања државних органа у расветљавању пријављених случaјева нестале деце у Србији и Председница тима-Директорка Центра за социјални рад Пожаревац. Ученици школе и Дома ученика су имали…

0
Read More

Састанак супервизора Источне Србије

Наша установа је у петак, 04.10.2019-те имала част и задовољство да буде домаћин састанка супервизора Источне Србије. Супервизија је од изузетног значаја, с обзиром на то да представља процес који обезбеђује да се кроз професионалну подршку и учење унапреди квалитет рада стручних радника у центрима за социјални рад, а тиме побољша и квалитет заштите корисника. Спровођење процеса захтева испитивање нових образаца и овладавање новим знањима и вештинама потребним за рад с корисницима. У том смислу је од изузетног значаја одржавање…

0
Read More

Седница Савета за социјалну политику Града Пожаревца

Седница Савета за социјалну политику Града Пожаревца. Савет је саветодавно тело Скупштине, који има за циљ разматрање питања од важности за социјалну политику на нивоу заједнице, а на данашњој седници је тема била проширење капацитета и адаптација и санација објекта намењеног Дневном боравку за одрасла лица ометена инвалидитетом.

0
Read More

Тренинг за вршњачке едукаторе

На позив Тимочког омладинског центра, Директорка је током протеклог викенда била једна од гостујућих предавача на тренингу за вршњачке едукаторе у Врњачкој Бањи, и имала прилику да учеснике упозна са улогом и надлежностима центара за социјални рад. Учесници су у великој мери усвојили презентоване информације и исказали висок степен промишљања али и заинтересованости за могућност бављења социјалним радом и овом приликом им захваљујемо на томе. Тренинг је подржан од стране Мисије ОЕБС-а у Србији и таргетира питања безбедности младих.

0
Read More

XXI сусрет установа

У организацији Издавачке куће “Образовни информатор” у периоду 1-4.10.2019 на Златибору се одржава семинар са темама важним за функционисање и пословање установа у јавном сектору (примена прописа, финансијско пословање, увођење интерних контрола, одговорност менаџмента и сл.).

0
Read More
Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 07:00 – 22:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 08:30 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/223-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00