Uncategorized

Цвеће у дневном боравку

Програмске активности у Центру за дневни боравак усмерене су ка развијању, очувању потенцијала наших корисника и припреми за одржив независтан живот. Програмске активности реализују се у складу са сврхом услуге и карактеристикама сваког корисника понаособ, њиховим капацитетима и у складу са индивидуалним планом услуга корисника. У свакодневним активностима реализују се различити циљеви, а једна од њих је свакако, и заједниĉка брига о простору у коме проводимо време.

0
Read More

Планирање финансирања у буџетском систему за 2020. годину и наредни средњорочни период

Рачуноводствена служба Центра је дана 16.07. у Београду, учествовала на саветовању, у организацији Образовног Информатора, на тему “ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА У БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ЗА 2020. ГОДИНУ И НАРЕДНИ СРЕДЊОРОЧНИ ПЕРИОД” са предавачима из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјлана питања. На семинару је било речи о процесу планирања у установама социјалне заштите, планирању прихода и примања установа социјалне заштите за 2020. годину и планирања расхода и издатака за 2020. годину.    

0
Read More

Сарадња Центра за социјални рад и ПУ Пожаревац

Претходни викенд и Ивандански вашар у Пожаревцу, стручни радници Центра су, заједно са припадницима Полицијске управе, провели на терену и обиласку пунктова где је процењено да могу да се налазе деца, стара или немоћна лица у просјачењу, злоупотреби дечијег рада, у ризику од злостављања, занемаривања, трговине људима и сл. Ову успешну активност је организовао Локални тим за борбу против трговине људима, а на иницијативу Центра из разлога не само репресивног приступа, већ и спречавања вршења казнених дела кроз подизање свести…

0
Read More

Peer to peer радионица

Члан Мобилног тима за инклузију Рома Пожаревац / Костолац учествује у дводневној “Peer to peer радионици за чланове Мобилног тима за инклузију Рома” у Београду, 04. и 05. јула. Радионица се реализује у оквиру Програма “Подршка ЕУ инклузији Рома- Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, који спроводи Стална конференција градова и општина.

0
Read More

Прича о социјално едукативној услузи из Пожаревца која је имплементирана у Новом Пазару

Прича о социјално едукативној услузи из Пожаревца која је имплементирана у Новом Пазару, у оквиру пројекта у коме је наша установа партнер, на сајту ОЕБС-а (верзија на српском језику). Нови почетак за младе са проблемима у понашању у Новом Пазару  

0
Read More

Хуманитарна акција Градског одбора Српске напредне странке

Данас је Градски одбор Српске напредне странке Пожаревац организовао хуманитарну акцију у оквиру које је поклонио десет месечних улазница (300 дана) за базен за децу која долазе из материјално угрожених породица. Месечне карте је уручио председник ГрО СНС Пожаревац Бане Спасовић и истакао да ће и убудуће бити организоване акције ГрО СНС подршке Центру за социјални рад, а посебно деци. Директорка Центра за социјални рад Татјана Рајић, у име родитеља , захвалила се на овом поклону,  који ће, како је…

0
Read More

Роми као вулнерабилна група у здравственој заштити – приступ и недискриминација

Представник Центра за социјални рад Пожаревац је 26.06.2019. у просторијама Пожаревачког Дома здравља присуствовао едукацији на тему “Роми као вулнерабилна група у здравственој заштити-приступ и недискриминација”. Едукација је организована од стране Удружења правника за медицинско и здравствено право (СУПРАМ), под покровитељством ГИЗ-а. Едукацију су спровели угледни предавачи почев од Иване Копривице испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, др. Марте Сјеничић и др. Хајрије Мујовић испред Института друштвених наука, проф.др. Милосава Милосављевића са Факултета политичких наука и Сандре…

0
Read More

Дискриминација у остваривању социјалних и економских права

Данас смо, у складу са препорукама Повереника за заштиту равноправности,  организовали обуку о препознавању и начинима реаговања на дискриминацију у остваривању социјалних и економских права интерно расељених лица. Обуку су спровели едукатори А11-Иницијативе за економска и социјална права.

0
Read More

Нацрт закона о социјалној карти

На позив Министраства за рад, запошљавање,  борачка и социјална питања,  као предлагача, данас смо у Крагујевцу учествовали у јавној расправи о Нацрту Закона о социјалној карти. Уважавајући поменута решења, верујемо да ће овај закон допринети бољем умрежавању између система као квалитетнијем праћењу и превенирању социјалних проблема свих грађана РС.

0
Read More
Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 07:00 – 22:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 08:30 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/223-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00