Uncategorized

Обука о заштити деце која су проживела сексуално насиље / експалатцију ( у хуманитарном контексту)

У Београду је од 25.09.2019 до 27.09.2019 одржана “Обука о заштити деце која су проживела сексуално насиље / експалатцију ( у хуманитарном контексту)” у оквиру Пројекта Од опасности до сигурности – Унапређивање заштите жртава трговине људима у Србији у организацији International Rescue Committee – IRC Предаваци на обуци су били Patrisa Grej и Kolin Findjerald које имају дугогодисње искуство у раду са децом избеглицама и мигрантима и децом без пратње у хуманитарном контексту, која су презивела сексуално насиље и/или експлатацију…

0
Read More

Санација влаге и кровне конструкције објекта Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Уз помоћ средстава нашег Оснивача – Града Пожаревца, завршавамо радове на санацији влаге и кровне конструкције објекта Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, организационе јединице Центра за социјални рад Пожаревац. Верујемо да ће побољани услови допринети још квалитетнијем коришћењу ове услуге у заједници од стране оних којима је најпотребнија.

0
Read More

Пројекат “Инклузија Рома и других маргинализованих група”

У оквиру пројекта који спроводи ГИЗ, а под називом ” Инклузија Рома и других маргинализованих група”, дана 16.09.2019. одржана је Фокус група у просторијама Градске управе. Представник ЦСР Пожаревац,као члан Мобилног тима за инклузију Рома је приствовао фокус групи и заједно са представницима градског већа града Пожаревца, НСЗ-а, невладиног сектора и представника предузетника разматрао елементе социјалне инклузије Рома, као и мере које локална самоуправа као и остале институције предузимају у циљу побољшања положаја представника Ромске популације. Фокус групу је водила…

0
Read More

Завршна конференција – Horizontal exchange

У Београду, 10. септембра, одржана је Завршна конференција пројекта „Horizontal exchange – Belgrade’s experience – developing services for children and youth in conflict with law”. Овом приликом свих 9 општина које су учествовале на пројекту приказале су остварене резултате у периоду од маја 2018. године до септембра 2019. Наса презентација искустава и резултата у застити деце и младих у сукобу са законом и у ризику, је наисла на изузетан пријем и интересовање. Захваљујемо партнерима на овом знацајном искуству да радимо…

0
Read More

Редовни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор Сектора за ванредне ситуације

У току је редовни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор Сектора за ванредне ситуације, везано за опремљеност средствима и опремом за спроводјење лицне, узајамне и колективне застите од елементарних непогода и других несреца као и планске документације за привредна друства и друга правна лица. Резултати контрилних листа у првом делу су 50 од 50 бодова, а у делу планских докумената Центар це наставити са даљим активностима, а све у циљу потпуне застите, како запослених, тако и корисника установе.  

0
Read More

Утврђивање потреба за социјалним становањем

Представник Центра за социјални рад Пожаревац, Канцеларије у Костолцу, као члан Мобилног тима за инклузију Рома, учествовао је у анкетирању грађана који станују у Хотелу у Костолцу. Циљ анкете је да установе социјалне, стамбене, инфраструктурне потребе грађана који живе у Хотелу у Костолцу. На основу резултата анкетираних грађана вршиће се подела социјалних станова, чија је изградња у плану у наредном периоду, а све финансирано од стране Рома Хоусинг-а. Захвалност колегама у Костолцу и на овим ванредним напорима да се помогне…

0
Read More

Економско оснаживање кроз социјално предузетништво

Дана 20.08.2019. стручни радници ЦСР Пожаревац су на позив драгих колега из Асоцијације Дуга, присуствовали семинару/међународном стручном скупу на тему “Економско оснаживање рањивих популација кроз развој социјалног предузетништва”. Предавачи су били колеге, како из Македоније, Хрватске и центра за социјални рад Ужице, као и сами чланови Асоцијације Дуга. Прошли смо кроз низ примера добре праксе социјалних предузећа из Србије и региона, као и кроз идеје шта још треба унапредити у Србији по том питању а на примеру других држава из…

0
Read More

Вишедневна екскурзија корисника Центра за дневни боравак

Вишедневна екскурзија корисника Центра за дневни боравак уз финансијску подршку града Пожаревца и учешће родитеља од почела је данас. Корисници боравка у пратњи стручног особља боравиће наредних шест дана у Врњачкој Бањи. Данашњи дан искористили су за шетњу и обилазак паркова Врњачке Бање а за сутра це бити доста нових и лепих изненађења за наше кориснике.

0
Read More

Обележавање Светског дана борбе против трговине људима

На иницијативу Локалног тима у Пожаревцу, а у организацији Канцеларије за ромска питања у Костолцу и локалне самоуправе ове приградске општине, данас је, поводом обележавања Светског дана борбе против трговине људима, организована трибина са овом темом а за циљну групу жена и девојака. Предавачи из Полицијске управе, Црвеног крста и наше установе су учеснике упознали са кључним одређењима ове појаве, након чега је уследила врло конструктивна дискусија. Захваљујемо организаторима и учесницима и надамо се да смо допринели подизању нивоа свести…

0
Read More

Припрема предлога финансијског плана установа

У Београду је под руководством Министра г-Зорана Ђорђевића, јуче одржан други састанак поводом финансијских планова установа социјалне заштите, које су након правосудних органа и војске, трећи по реду систем који је почетка 2019-те године у оквиру ИСИБ-а, односно система управљања финасијама који обухвата процесе и поступке који се спроводе електронском комуникацијом са Управом за трезор у саставу Министарства финансија. Оваквим начином пословања обезбеђена је потпуна транспарентност али и повећани захтеви у смислу прецизности у планирању. Поносни смо на наше рачуноводствене…

0
Read More
Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 07:00 – 22:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 08:30 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/223-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00