У циљу континуираног стручног усавршавања тим Центра за дневни боравак учествује на стручно научној конференцији са међународним учешћем под називом “Дани дефектолога Србије 2020”. У четвртак 20. фебруара конференција је свечано отворена уз присуство представника ресорних министарстава, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Коморе социјалне заштите и других релевантних чиниоца у систему образовања и социјалне заштите. Уручена су признања, повеље, дипломе и захвалнице од стране Фонда “Проф. Миодраг В. Матић” а након тога и уводна излагања на тему значаја дијагностике у процесу едукације деце ометене у развоју, пилот модела раних интервенција прилагођен за Србију и интеграција инклузија и деинституционализација.