Уз помоћ средстава Града Пожаревца обновљена ИТ опрема у Центру за социјални рад Пожаревац! Успеђно спроведеном јавном набавком, обезбедили смо 7 нових рачунара, 8 монитора, 1 штампач, 3 скенера, читаце картица, рам меморије, екстерне меморије и осталу опрему којом смо, уз претходне замене сервера и израдњи мреже, као и претходну замену дотрајалих рачунара, успели да потпуно заокружимо систем у установи и архивирамо око 40000 предмета. Центар користи базу података под називом “Интеграл”, која омогућава несметан приступ подацима о корисницима и раду стручних радника, а благодети савремене технологије су посебно дошле до изразаја током ванредног стања као и данас, јер су наше услуге доступне за око 6.500 активних корисника 24 сата, сваког дана у години и са било које дестинације. Велика захвалност градској управи на разумевању ових наших потреба!