Центар за социјални рад Пожаревац

доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права

Центар за социјални рад Пожаревац

пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици

Центар за социјални рад Пожаревац

спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља

Центар за социјални рад Пожаревац

доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника

Центар за социјални рад Пожаревац

одлучује о остваривању права на материјално обезбеђење

Центар за социјални рад Пожаревац

обавља друге послове утврђене законом

Add your custom tagline here.

Последње вести

Седница Комисије за доделу Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије

Данас је на седници Комисије за доделу Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије, у саставу Славиша Шорак-CSR Крагујевац,...
0
Прочитај више...

“Вештине у раду у процесу оснаживања жртава насиља у породици и партнерским односима”

Данас смо имали задовољство да будемо домаћини колегама из Малог Црнића, Мајданпека, Петровца и Пирота, у реализацији акредитоване обуке под називом “Вештине у...
0
Прочитај више...

Донација компаније PKC Wiring Systems Serbia у Пожаревцу

Данас смо имали велико задовољство да за потребе деце, корисника услуга у отвореној застити под насим старатељством, примимо донацију у виду 45 изузетних Пертини...
0
Прочитај више...
Информације

Седиште: Моше Пијаде 2Б, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 16:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/523-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Facebook: facebook.com/centarzasocijalniradpozarevac

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00