Центар за социјални рад Пожаревац

доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права

Центар за социјални рад Пожаревац

пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици

Центар за социјални рад Пожаревац

спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља

Центар за социјални рад Пожаревац

доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника

Центар за социјални рад Пожаревац

одлучује о остваривању права на материјално обезбеђење

Центар за социјални рад Пожаревац

обавља друге послове утврђене законом

Add your custom tagline here.

Последње вести

Одржана седница Комисије за доделу Републичких награда за допринос у унапређењу социјалне заштите Републике Србије

У Пожаревцу је јуче, одржана седница Комисије за доделу Републичких награда за допринос у унапређењу социјалне заштите Републике Србије. Комисија, чија је...
0
Прочитај више...

Центар за социјални рад Пожаревац у пуном сјају новог простора, дочекује празнике ❤️

Центар за социјални рад Пожаревац у пуном сјају новог простора, дочекује празнике ❤️
0
Прочитај више...

Центар за социјални рад Пожаревац учествовао је на завршној радионици

Дана 07.12.2023.г. у Палати Србија у Београду, Центар за социјални рад Пожаревац учествовао је на завршној радионици одржаној од стране Министарства за бригу о породици...
0
Прочитај више...
Информације

Седиште: Моше Пијаде 2Б, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 16:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/523-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Facebook: facebook.com/centarzasocijalniradpozarevac

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00