Центар за социјални рад Пожаревац

доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права

Центар за социјални рад Пожаревац

пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици

Центар за социјални рад Пожаревац

спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља

Центар за социјални рад Пожаревац

доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника

Центар за социјални рад Пожаревац

одлучује о остваривању права на материјално обезбеђење

Центар за социјални рад Пожаревац

обавља друге послове утврђене законом

Add your custom tagline here.

Последње вести

Центар за социјални рад у поступцима са иностраним елементима

У петак, 02.11.2018 године били смо домаћини и организатори акредитоване обуке са провером знања на тему “Центар за социјални рад у поступцима са иностраним...
0
Прочитај више...

Активности наше установе у превенцији злоупотребе ПАС на територији Браничевског округа

Захваљујући ентузијазму и компетенцама младих колега, стручни радници Центра за социјални рад Пожаревац учествујући у различитим тимовима, почињу да излазе из...
0
Прочитај више...

Улога Центра за социјални рад у превенцији и елиминацији дечијих, раних и принудних бракова

Представници Центра за социјални рад Пожаревац су 26.10.2018. учествовали на једнодневној обуцу на тему “Дечји,рани и принудни бракови”, у организацији NVO Praxis из...
0
Прочитај више...
Информације

Седиште: Моше Пијаде 27, 12000 Пожаревац

Радно време: 08:00 – 16:00

Информисање грађана и рад на пријему странака: 09:00 – 13:00

Текући рачун: 840-39661-67

ПИБ: 102254953

Матични број: 07160992

Шифра делатности: 88.99 и 88.91

Контакт

Централа: 012/523-681;

012/531-601;

012/531-602;

Факс: 012/224-630

Е-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs

Facebook: facebook.com/centarzasocijalniradpozarevac

Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, улица Моше Пијаде бб, телефон: 012/530-921

Радно време: 06:00 – 16:30

Одељење за услуге,  улица Братства јединства бр.2,  телефон: 012/214-214

Канцеларија Центра за социјални рад Пожаревац у Костолцу, Трг братства јединства бб, телефон: 012/240-100

Информисање грађана и рад на пријему странака:  09:00 – 11:00