Захваљујући благовременој реакцији и средствима Градске управе Града Пожаревца, ових дана смо се прикључили на систем водовода и канализације, планиран за нов објекат Центра за социјални рад Пожаревац. Тиме је наш град још једном доказао важност правовремених инфраструктурних радова, посебно у контексту ул Моше Пијаде која се у овом тренутку асфалтира и где би ови радови, да су се касније извели, могли да изазову остећења и штету.