Дана 23.01.2020 год у Центру за културу Костолац, одржан је састанак Институционалне радне групе и Локалне акционе групе у оквиру ROMACTED програма.
На састанку су сумирани досадашњи резултати и израђен план активности за 2020. годину. Такође, планирани су и активности које су предложене у оквиру гранта Савета Европе, а засноване на исказаним потребама ромске заједнице чија се реализација очекује у наредном периоду.