И данас радно у боравку…

Чула су база нашег функционисања, наши прозори у свет, преко којих добијамо информације кључне за развој и учење. Како деца са сметњама у развоју нису у могућности да уче спонтано, на основу укључивања у свакодневне активности и игру, неопходно је помоћи им кроз креирање активности – како би се обезбедила неопходна стимулација и подстакло развијање вештина у свим областима развоја (когнитивна, социо-емоционална, моторна, говорно-језичка).

Циљ семинара је да се укаже на значај чула и процеса којим се информације које путем чула добијамо интегришу у јединствен опажај/доживљај на основу кога и организујемо наше понашање.

Знања стечена на семинару имају примену у свакодневном раду са корисницима а посебно у области сензорне интеграције која ће се примењивати у оквиру сензорне собе у Центру за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.